Фотоволтаични централи

за зелена и чиста енергия

Площи, които не може да се използват за други цели, предлагат идеални условия за изграждане на фотоволтаичен парк. В много европейски страни такива открити пространства съществуват, например върху стари индустриални или пустеещи имоти. Много често необходимата инфраструктура за изграждане на соларен парк вече е налична: пътища, огради и връзка с електрическата мрежа. Екипът ни адаптира предлаганите от нас системи строго индивидуално, съобразно терена и почвените условия. Ние планираме, изграждаме и поддържаме Вашия соларен парк до ключ, включително и внедряването на технологии за сигурност и свързване към мрежата.

Изграждане на фотоволтаични паркове

Никога не е било толкова достъпно, изгодно и лесно за една компания да осъществи проект за фотоволтаично съоръжение на земя. Много държави виждат преминаването към слънчева енергия като най-обещаващата стратегия за възобновяема енергия и насърчават инвестициите в слънчеви електроцентрали с данъчни стимули, правни облаги и други механизми. Необходимите системни компоненти вече са добре разработени и надеждни, а разходите се свеждат до минимум.

Сега е моментът да направите Вашата компания икономически устойчива и готова за бъдещето чрез ясна енергийна стратегия. Елсол ще Ви помогне в реализирането й – от анализ на идеята до съдаването на големи фотоволтаични мощности

Изграждане на фотоволтаични паркове - Елсол

Имате запитване за проект?

От фотоволтаична система от 1 MW до проект с мощност над 100 MW, ние сме вашият контакт за професионално изпълнение и поддръжка.

Защо да инвестирате в слънчева централа?

Преходът към бъдещето на енергетиката означава промяна. В близко бъдеще компаниите ще могат да задоволяват енергийните си нужди директно на отворения енергиен пазар. В допълнение към градските и утвърдени доставчици, малките компании навлизат все по-убедително. Увеличава се броят на частните доставчици, които подават своето зелено електричество към мрежата.
Прогнозите за бъдещите цени на електроенергията показват ясна възходяща тенденция, която върви ръка за ръка с постоянното нарастване на търсенето на енергия. Следователно времето е благоприятно да се инвестира в слънчева централа, с която да се превърнете в производител на енергия.

Инвестиране в соларен парк

Изпълнени проекти на фотоволтаични централи