Клиент:

Клиент:  „Рефан България” ЕООД.

база на  „Рефан България” ЕООД., с. Труд, общ. Марица

Парфюмерия и козметика

Държава:
България

Година на инсталиране:
2022/2023

Инсталирана мощност:

1000kW на земя – собствена консумация и продажба

400kW на покрив – собствена консумация

Вид инсталация:

Покривната централа е за собствено потребление (400kW), а наземната (1000kW) е за собствено потребление и ще отдава енергия в електроразпределителната мрежа (продажба на излишък.

Използвани продукти:

земя:
панели: Jinko 540kW
инвертори:  Solis 100kWh
покрив:
панели: Jinko 450kW
инвертори: Canadian Solar

Описание

Проектиране, изграждане, поддръжка на 2 централи.

Имате проект за нас?

Свържете се с нас за повече информация относно Вашия конкретен проект. Ако имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите. Ние ще Ви дадем оптимално решение според спецификата на Вашия проект.