Клиент: ARGE-PV invest GbR

98646 Streufdorf, Германия

Държава:
Германия

Година на инсталиране:
2018

Инсталирана мощност:
750 KW

Вид инсталация:

Фотоволтаична инсталация върху покривите на собствени сгради за собствена консумация и продажба на излишъка.

Използвани продукти:

Соларни панели: JA Solar 275 Wp
Инвертори:  Huawei Technologie SUN 33KTL-A

Описание

Изграждане на фотоволтаична покривна система за производство на електроенергия за лична консумация и продажба на излишъка.

Имате проект за нас?

Свържете се с нас за повече информация относно Вашия конкретен проект. Ако имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите. Ние ще Ви дадем оптимално решение според спецификата на Вашия проект.