Ние сме до Вас във всяка фаза на проекта

Изграждането на фотоволтаични мощности е свързано с редица документални и полеви дейности. Заедно с Вас ще анализираме изискванията и целите на проекта и ще разработим оптимално решение, за да ги постигнем. Можем да реализираме Вашия проект за соларна система до ключ или да Ви окажем съдействие само в определени фази.

1. Aдминистриране и развитие на проекта
 • Проучване и оглед на обект, оценка, придобиване на земя и т.н.
 • Основаване на проектна компания.
 • Основаване на проектно финансиране,  управление на риска.
 • Пред проектни проучвания.
 • Заявление за планиране и одобрение.
 • Осигуряване на разрешителни за строеж, лицензиране и екологични. разрешителни.
 • Проектиране.
 • Подаване на заявления за свързване към мрежата и одобрение.
 • Управление на договори с ютилити компании и оператори на електропреносни мрежи.
 • Дю дилиджънс, PPA (Споразумения за закупуване на електроенергия).
 • Проследяване и спазване на нормативната уредба с местните власти.
 • Енергиен анализ и оценка.
2. Проектиране
 • Идеен и работен технически проект за големи и покривни централи.
 • Ориентация, изчисляване на междуредово разстояние, ъгъл наклон и др.
 • Избор на материали и технология – соларни панели, инвертори, конструкция и др.
 • Всички дейности, свързани с ДС система и свързване на централата с мрежата.
 • Соларен Одит – прогнозиране и изчисления на добива на енергия.
 • Мониторинг на системата.
3. Доставки на материали и логистични операции

Доставки на материали и логистични операции, свързани с обезпечаването на монтажната дейност (складиране, транспорт, манипулации с подемна техника, сортиране и пакетиране и др.)

4. Монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация
Строителни съпътстващи дейности:
 • Почистване, осигуряване на безопасна среда за работа.
 • Осигуряване достъп на терен.
 • Изграждане временни инсталации.
 • Изграждане вътрешни маршрути.
 • Изграждане огради.
 • Подемни дейности.
Същинска строителна дейност:
 • Набивни дейности.
 • Полагане конструкция.
 • Инсталиране на соларни панели.
Електро част:
 • DC, AC, LV, комуникации, сензори, оптични кабели, изкопаване и монтаж.
 • Монтаж на MV кабели.
 • Монтаж на DC кабели.
 • Монтаж на заземителни проводници.
 • Монтаж на инвертори
 • Монтаж на трафопостове.
 • Монтаж защитна система.
 • Отдалечено управление/мониторинг.
5. Поддръжка и последващи операции
 • Контрол и мониторинг 24/7.
 • Планирана / превантивна поддръжка и обслужване: почистване на модулите, проверка на връзката на модула, комбинираща кутия за свързване, обслужване на инвертора,  обслужване на тракер, баланс на инсталацията, цялостен контрол на централата.
 • Откриване и отстраняване на технически неизправности.
 • Мониторинг, оценка и оптимизация на ефективността на централата.
 • Годишен анализ.
 • Извънредна поддръжка.
 • Ремонтни дейности.

Имате запитване за проект?

Не се колебайте да се свържете с нас. Ще Ви дадем подходящо решение за Вашите конкретни нужди.